Mikrofilm.pl
Dlaczego Mikrofilm
Urz±dzenia Mikrofilm.pl
Materia³y eksploatacyjne Mikrofilm.pl
Us³ugi Mikrofilm.pl
Informacje Mikrofilm.pl
Kamery mikrofilmowe
Kamery hybrydowe
Skanery do mikrofilmów
Czytniki mikrofilmów
Wywo³ywarki
Duplikatory mikrofilmów 16 i 35mm
Urz±dzenia kontrolne
Nagrywarka plików na ta¶mie mikrofilmowej
Autoryzowany przedstawiciel w Polsce:

 

MIK

Zeutschel

Kodak Micrographic

Extek Microsystems

Microfilm

 

Kamery mikrofilmowe Kamery hybrydowe
Kamery mikrofilmowe Kamery hybrydowe
Skanery do mikrofilmów Kamery hybrydowe
Skanery do mikrofilmów Czytniki do mikrofilmów
Wywo³ywarki Duplikatory
Wywo³ywarki Duplikatory
Urzadzenia kontrolne Nagrywarki
Urz±dzenia kontrolne Nagrywarki
Projektowanie stron internetowych: MDAsystems.pl Wszelkie prawa zastrze¿one © (2006) Mikrofilm.pl