Mikrofilm.pl
Dlaczego Mikrofilm
Urz±dzenia Mikrofilm.pl
Materia³y eksploatacyjne Mikrofilm.pl
Us³ugi Mikrofilm.pl
Informacje Mikrofilm.pl
Autoryzowany przedstawiciel w Polsce:

 

MIK

Zeutschel

Kodak Micrographic

Extek Microsystems

Microfilm

 

Materia³y eksploatacyjne

W naszej ofercie znajduj± siê:

Ta¶my mikrofilmowe

 • negatywowy Kodak 35mm x 30,5m
 • negatywowy Agfa 35mm x 30,5m
 • negatywowy Fuji 35mm x 30,5m
 • negatywowy Kodak 35mm x 61m
 • negatywowy Kodak 16mm x 30,5m
 • negatywowy Agfa 16mm x 30,5m
 • pozytywowy Kodak 35mm x 305m
 • pozytywowy Agfa 35mm x 305m
 • DD Kodak 35mm x 305m
 • DD Kodak 16mm x 305m
 • diazo Ozaphan 35mm x 300m
 • diazo Kodak 35mm x 300m

Mikrofisze

 • Mikrofisza negatywowa A6
 • Mikrofisza pozytywowa A6
 • Mikrofisza diazo A6

Wywo³ywacze

 • Wywo³ywacz Tetenal 51
 • Wywo³ywacz Kodak 51
 • Wywo³ywacz Agfa 51

Utrwalacze

 • Utrwalacz Tetenal 51
 • Utrwalacz Kodak 51
 • Utrwalacz Agfa 51

Szpulki

 • Szpulka bia³a na film 35 mm
 • Szpulka bia³a na film 16 mm

Pude³ka

 • Pude³ko czarne na film 35 mm
 • Pude³ko czarne na film 16 mm

Ta¶ma do klejenia mikrofilmów

Jackety

 • Do filmów 35 mm
 • Do filmów 16 mm


Projektowanie stron internetowych: MDAsystems.pl Wszelkie prawa zastrze¿one © (2006) Mikrofilm.pl