Mikrofilm.pl
Dlaczego Mikrofilm
Urz±dzenia Mikrofilm.pl
Materia³y eksploatacyjne Mikrofilm.pl
Us³ugi Mikrofilm.pl
Informacje Mikrofilm.pl
Zakres us³ug
Standardy
Organizacja
Skanowanie mikrofilmów
Sprzêt
Najwiêksze wykonane zlecenia
Autoryzowany przedstawiciel w Polsce:

 

MIK

Zeutschel

Kodak Micrographic

Extek Microsystems

Microfilm

 

Zakres us³ug

  • mikrofilmowanie na ta¶mie 35 mm lub 16 mm,
  • wywo³ywanie mikrofilmów,
  • kontrola jako¶ciowa,
  • wykonanie duplikatu w technologii filmu pozytywowego lub diazo
  • konfekcjonowanie mikrofilmów
  • skanowanie mikrofilmów
Projektowanie stron internetowych: MDAsystems.pl Wszelkie prawa zastrze¿one © (2006) Mikrofilm.pl