Mikrofilm.pl
Dlaczego Mikrofilm
Urz±dzenia Mikrofilm.pl
Materia³y eksploatacyjne Mikrofilm.pl
Us³ugi Mikrofilm.pl
Informacje Mikrofilm.pl
Zakres us³ug
Standardy
Organizacja
Skanowanie mikrofilmów
Sprzêt
Najwiêksze wykonane zlecenia
Autoryzowany przedstawiciel w Polsce:

 

MIK

Zeutschel

Kodak Micrographic

Extek Microsystems

Microfilm

 

Najwiêksze wykonane zlecenia

  • Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu - 300.000 klatek mikrofilmowych
  • Biblioteka Gdañska PAN - 500.000 klatek mikrofilmowych
  • Zak³ad Narodowy im. Ossoliñskich - 2.000.000 klatek mikrofilmowych
  • Wydawnictwo WAM - 400.000 klatek mikrofilmowych
Projektowanie stron internetowych: MDAsystems.pl Wszelkie prawa zastrze¿one © (2006) Mikrofilm.pl