Mikrofilm.pl
Dlaczego Mikrofilm
Urz±dzenia Mikrofilm.pl
Materia³y eksploatacyjne Mikrofilm.pl
Us³ugi Mikrofilm.pl
Informacje Mikrofilm.pl
Zakres us³ug
Standardy
Organizacja
Skanowanie mikrofilmów
Sprzêt
Najwiêksze wykonane zlecenia
Autoryzowany przedstawiciel w Polsce:

 

MIK

Zeutschel

Kodak Micrographic

Extek Microsystems

Microfilm

 

Sprzêt

Firma dysponuje kompletnymi liniami technologicznymi wyposa¿onymi w kamery i skanery do mikrofilmów:

  • Zeutschel OK 101
  • Zeutschel OK 102
  • Zeutschel OK 301
  • Jacknau SB1U
  • Jacknau SB1U
  • Canon MS 300
  • Canon MS 400
  • Canon MS 500
  • Canon MS 800

Firma posiada cztery kompletne linie technologiczne do mikrofilmowania, wyposa¿one w wywo³ywarki, stanowiska kontrolne, dupikatory do kopiowania filmów w technologii diazo i filmu srebrowego.

Do digitalizacji du¿ych ilo¶ci mikrofilmów firma wykorzystuje automat skanuj± Zeutschel OM1200.

Projektowanie stron internetowych: MDAsystems.pl Wszelkie prawa zastrze¿one © (2006) Mikrofilm.pl