Mikrofilm.pl
Dlaczego Mikrofilm
Urz±dzenia Mikrofilm.pl
Materia³y eksploatacyjne Mikrofilm.pl
Us³ugi Mikrofilm.pl
Informacje Mikrofilm.pl
Kamery mikrofilmowe
  Kamery mikrofilmowe (35mm)
  Zeutschel OK 301/300
  Zeutschel OK 400
  Kamery mikrofilmowe (16mm)
  Zeutschel OK 121
  Agfa Admis CD 51
  Buic 4000
Kamery hybrydowe
Skanery do mikrofilmów
Czytniki mikrofilmów
Wywo³ywarki
Duplikatory mikrofilmów 16 i 35mm
Urz±dzenia kontrolne
Nagrywarka plików na ta¶mie mikrofilmowej
Autoryzowany przedstawiciel w Polsce:

 

MIK

Zeutschel

Kodak Micrographic

Extek Microsystems

Microfilm

 

Zeutschel OK 121

Kamera OK 121 jest uniwersalnym, niezawodnym urz±dzeniem przeznaczonym do mikrofilmów 16 mm.
  • gwarantuje ochronê orygina³u podczas mikrofilmowania
  • posiada wymienne g³owice
  • charakteryzuje siê ³atw±, ergonomiczn± obs³ug±

Projektowanie stron internetowych: MDAsystems.pl Wszelkie prawa zastrze¿one © (2006) Mikrofilm.pl