Mikrofilm.pl
Dlaczego Mikrofilm
Urz±dzenia Mikrofilm.pl
Materia³y eksploatacyjne Mikrofilm.pl
Us³ugi Mikrofilm.pl
Informacje Mikrofilm.pl
Kamery mikrofilmowe
  Kamery mikrofilmowe (35mm)
  Zeutschel OK 301/300
  Zeutschel OK 400
  Kamery mikrofilmowe (16mm)
  Zeutschel OK 121
  Agfa Admis CD 51
  Buic 4000
Kamery hybrydowe
Skanery do mikrofilmów
Czytniki mikrofilmów
Wywo³ywarki
Duplikatory mikrofilmów 16 i 35mm
Urz±dzenia kontrolne
Nagrywarka plików na ta¶mie mikrofilmowej
Autoryzowany przedstawiciel w Polsce:

 

MIK

Zeutschel

Kodak Micrographic

Extek Microsystems

Microfilm

 

Buic 4000

Kamera mikrofilmowa do filmów 16 mm.
  • mo¿liwo¶æ zmikrofilmowania niezliczonej ilo¶ci zbiorów
  • wymienne kasety
  • mo¿liwo¶æ pomniejszenia obrazu 1:33 x
  • mo¿liwo¶æ rêcznego lub automatycznego podajnika dokumentów

Projektowanie stron internetowych: MDAsystems.pl Wszelkie prawa zastrze¿one © (2006) Mikrofilm.pl