Mikrofilm.pl
Dlaczego Mikrofilm
Urz±dzenia Mikrofilm.pl
Materia³y eksploatacyjne Mikrofilm.pl
Us³ugi Mikrofilm.pl
Informacje Mikrofilm.pl
Kamery mikrofilmowe
Kamery hybrydowe
Skanery do mikrofilmów
  Skanery do mikrofilmów manualne
  Canon MS 300/350
  Canon MS 800
  Automaty skanuj±ce do flmów 16 i 35 mm
  Zeutschel OM 1200/1400
  Automat skanuj±cy do mikrofisz
  Zeutschel OM 1100
Czytniki mikrofilmów
Wywo³ywarki
Duplikatory mikrofilmów 16 i 35mm
Urz±dzenia kontrolne
Nagrywarka plików na ta¶mie mikrofilmowej
Autoryzowany przedstawiciel w Polsce:

 

MIK

Zeutschel

Kodak Micrographic

Extek Microsystems

Microfilm

 

Zeutschel OM 1200/OM 1400

Skanery OM 1200/OM 1400 s± nowoczesnymi, niezawodnymi urz±dzeniami przeznaczonymi dla bibliotek i archiwów.
  • szybka i pewna digitalizacja du¿ych ilo¶ci ta¶my mikrofilmowej
  • automatyczne rozpoznawanie pojedynczych klatek mikrofilmowych
  • obs³uga mikrofilmów 16mm i 35 mm
  • skanowanie w odcieniach szaro¶ci
  • automatyczna optymalizacja obrazu
  • prosta, ergonomiczna obs³uga
Skaner OM 1400 obs³uguje dodatkowo 300 metrowe rolki mikrofilmowe oraz skanuje z prêdko¶ci± do 600 klatek na minutê.

Zeutschel OM 1400

Projektowanie stron internetowych: MDAsystems.pl Wszelkie prawa zastrze¿one © (2006) Mikrofilm.pl