Mikrofilm.pl
Dlaczego Mikrofilm
Urz±dzenia Mikrofilm.pl
Materia³y eksploatacyjne Mikrofilm.pl
Us³ugi Mikrofilm.pl
Informacje Mikrofilm.pl
Kamery mikrofilmowe
Kamery hybrydowe
Skanery do mikrofilmów
Czytniki mikrofilmów
Wywo³ywarki
  Zeutschel OE 505
  Zeutschel OE 504
  Indus MF3 Processor
  Agfa Copex FP 500
  Kodak Prostar
Duplikatory mikrofilmów 16 i 35mm
Urz±dzenia kontrolne
Nagrywarka plików na ta¶mie mikrofilmowej
Autoryzowany przedstawiciel w Polsce:

 

MIK

Zeutschel

Kodak Micrographic

Extek Microsystems

Microfilm

 

Zeutschel OE505

  • przep³ywowa wywo³ywarka mikrofilmów 16 mm oraz 35 mm o d³ugo¶ci od 35 m do 66 m
  • elektroniczna regulacja temperatury oraz bezstopniowe ustawianie szybko¶ci przesuwu filmu od 1 do 4 m na minutê
  • pracuje przy ¶wietle dziennym
  • stabilna, nowoczesna konstrukcja z tworzywa sztucznego i stali nierdzewnej
  • oszczêdne zu¿ycie wody
  • automatyczna regeneracja wywo³ywacza i utrwalacza

Projektowanie stron internetowych: MDAsystems.pl Wszelkie prawa zastrze¿one © (2006) Mikrofilm.pl